Street Bicycle » TIP Bike ประกันภัยรถจักรยาน ทิพยประกันภัย ตอบโจทย์ความปลอดภัยของนักปั่นจักรยาน

TIP Bike ประกันภัยรถจักรยาน ทิพยประกันภัย ตอบโจทย์ความปลอดภัยของนักปั่นจักรยาน

18 พฤศจิกายน 2017
319   0

เอาอีกตัวเลือกหนึ่งมานำเสนอเพื่อนๆนักปั่นชาว thaibike.net กับประกันภัยจักรยาน ความอุ่นใจทางเลือกความปลอดภัย เกี่ยวกับจิตใจ ของนักปั่นจักรยาน เมื่อ ได้รับอุบัติเหตุ เช่น ล้ม บาดเจ็บ มีบริษัทประกันที่รับทำประกันภัยสำหรับการใช้จักรยาน มาฝาก จากทางทิพยประกันภัย กับ TIP Bike ประกันภัยรถจักรยาน

เงื่อนไขการรับประกันภัย :
1.
ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 15 – 65 ปีบริบูรณ์
2.
ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยจักรยานได้สูงสุดไม่เกิน 3 คัน และแจ้งวันที่ซื้อรถจักรยานคันที่เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเอาประกันภัย
3.
จักรยานที่เอาประกันภัยแต่ละคัน จะต้องมีราคาจักรยานไม่ต่ำกว่า 10,000
4.
รับประกันจักรยานปีแรกอายุไม่เกิน 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 5 ปี
5.
แผนประกันภัยนี้ ไม่รับประกันภัยรถจักรยานประเภทดังต่อไปนี้
5.1 จักรยานผาดโผน (Bicycle Motocross – BMX)
5.2 จักรยานดาวน์ฮิลล์ (Downhill Bike)
5.3 จักรยานปั่นหลายคน (Tandem)
5.4 จักรยานล้อเดียว (Unicycle)
6.
ความคุ้มครองตามที่ระบุในแผนประกันภัยข้อ 4 – 6 เป็นความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
ดาวน์โหลดใบสมัคร